Bağımlılık Tedavisinde EMDR Ne Kadar Etkilidir? | Doç. Dr. Hakan Delibaş

EMDR travmatik deneyimlerin terapiyle azaltılarak etkisini azaltılarak kişinin şimdi burada olmasını sağlayan bir psikoterapi türüdür.Bağımlılıkta etkinliğine dair araştırmalar devam ediyor.Günlük pratiğimde bağımlılık hastalarında faydalı olduğunugörebiliyorum. Kendi deneyimim. Bunu deneyimleyen danış anlarımda oldu. Bazı kumar bağımlılıklarında, davranışsal bağımlılıklarında, alkol bağımlılıklarında   fakat bir mucize gibi sunmamak gerekli. Çünkü buradaki amacımız aslında tedavideki amacımız kişiyi bir tedavinin parçası yapabilmek,ortağı yapabilmek. Bunu pasif bir duruma düşürüp EMDR denen bir psikoterapi yöntemiyle bekleyerek, böyle durarak kendine bir değişiklik beklemesi değil tabii ki. Kişi EMDR ile eğer başlatıcısı olan bir travmayla bağımlılığa başladıysa bunların etkinliğinde azalma görüyoruz.Ya da bazı tetikleyicilerin gücünü   kıramıyorsan  bazı tetik Bağımlılıkta ciddibir şekilde hastayı çekigötürüyorsa ne bunlar? Belli Arkadaş ortamları, bir oyunun sesi ya da yaşadığı bir deneyimdeki hissettiği aşırı güzel bir his.   tüm bunlara çok çekici geliyorsa bunlar EMDR ile azaltılabilir. Kişi Şimdi burada olabiliyor. EMDR ile bunlar üzerindeki kontrolünün daha fazla olduğunu görebiliyor. O açıdan etkili olabilir. Bugün için bilimsel kanıtlar bunu desteklemek için yeterli değil ama bireysel deneyimler yeterli gibi duruyor. Kendi deneyimim açısından söyleyecek olursam uzun vade muhtemelen bunlarla ilgili yeni protokoller geliştikçe bunların araştırmaları daha da arttıkçaki bunlarla ilgili çalışıyoruz.Ekip arkadaşlarımla Emre Dere Konusunda.   daha bilimsel tabanda da oturan bant da kullanımıyla ilgili daha  kanıt temelli konuşabiliriz. Ama bugün için en azından şunu söyleyebilirim. Bağımlılıkta EMDR belirgin şekilde bir terapinin eklettiği olarak kullanılabilir faydalıdır. İlaç tedavisinde de ve faydasını göre Danışanım da olmuştur. Teşekkür ederim.