EMDR Terapisi İzmir

emdr-terapisi-izmir

EMDR Terapisi İzmir

EMDR Terapisi İzmir İçin Yetkili Psikoterapist Doç Dr. D. Hakan Delibaş. Yenilikçi, güncel ve çözüm odaklı terapiler ile İzmir Konak’ta yeni muayenehanesi ile hizmetinizdedir. Doç. Dr. D. Hakan Delibaş ihtisasını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Kars Devlet Hastanesi ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Bunun yanında 2012-2014 tarihleri arasında açıköğretim fakültesi sağlık kurumları işletmeciliği önlisans bölümünden mezun olmuştur. Devamında  29.05.2020 tarihinde doçent ünvanı almıştır. Akademik çalışmalarının yanında yenilikçi ve güncel terapi yönetemlerini de her zaman takip etmiştir. EMDR Terapi Sertifikalı bir psikoterapisttir.

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme esasına dayalı bir terapidir. Genel olarak afetler, fiziki saldırı, trafik kazaları, hastalık, ölüm, çocuklukta yaşanan çeşitli olumsuz olaylar ve öznel olarak yaşanan stresli olaylar gibi olumsuz deneyimleri tespit ediyoruz. Bu psikoterapi tekniğinde insanların geçmişte yaşadıkları olumsuz yaşam deneyimleri sonucu oluşan anılarla bireyin ilişkisini değiştirerek tedavi sağlıyoruz. (https://www.emdr.com, 2021).

EMDR Terapisi İzmir için yeni değil. Hatta EMDR Türkiye Derneği’nin organizasyonuyla her geçen gün Türkiye’deki EMDR Sertifikalı yetkili psikoterapistlerin sayısı artmaktadır. Sizde Doç. Dr. D. Hakan Delibaş gibi EMDR Türkiye’ ye üye, sertifikalı, yetkin ve ehil psikoterapistlerden bu hizmeti alırsanız kısa zamanda etkin sonuçlar alırsınız.

 

KANITA DAYALI VERİLER

Birçok hastalıkta; akut stres, travma sonrası stres bozukluğu, fobi gibi direkt anıya ve yaşanılan semptomlara dair belirtiler ortaya çıkar. EMDR Terapi ile tüm bu olumsuz yaşam olayların üzerinizdeki etkilerini azaltıyoruz. Bunun yanında bireyin farkındalık anında olmadan, dolaylı yoldan hastalığıyla ilişkili, migren, depresyon, fibromiyalji gibi belirtilerinde de azalma sağlıyoruz. Zaten EMDR Terapisi’nin etkinliği, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma ile ilgili bozukluklar için kanıtlanmıştır. Uluslararası yapılan çalışmalarda ve bir çok uluslararası tedavi klavuzunda öncelikli olarak önerilmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu ve diğer travma ile ilgili bozukluklara bağlı belirtilerin azalmasına; bir grup terör saldırı mağdurunda yıllardır süren başağrılarının geçmesi ya da travma belirtileri yanında depresif belirtilerinde düzelmeler gözlenmesi, örnek verilebilir. Bu örneklerdeki başarılı çalışmalar EMDR’nin diğer ruhsal hastalıklarda uygulanmasının yolunu açmıştır. Ruhsal hastalıklarda EMDR’nin etkinliğine dair kanıta dayalı veriler gün geçtikçe artmaktadır.

ADAPTİF BİLGİ İŞLEME MODELİ 

EMDR’nin dayandığı model olan Adaptif Bilgi İşleme Modeli (Adaptive Information Processing model – AIP), psikopatolojilerin çoğunun, travmatik veya rahatsız edici olumsuz yaşam deneyimlerinin uyumsuz kodlamasından ve/veya eksik işlenmesinden kaynaklandığını varsayar. Danışanların bu deneyimleri yaşanan olumsuz olaylara dair uyum sağlayıcı bir şekilde anıların bütünleşme yeteneğini bozar. Daha basit anlatmak gerekirse; sıradan geçen bir hafta önceki bir akşam yemeğini hatırlamanızı istesem? Muhtemelen hatırlamazsınız ya da zorlanarak belki anılarınız aklınıza gelir. Fakat zihninizin kişisel anı defterinde kayıtlı olan bir günü sorsam; annenizi kaybettiğiniz gün, kanser teşhisinizi öğrendiğiniz ilk gün ya da 25 yıllık eşinizden ilk kez karşı karşıya kaldığınız şiddet olayı gibi… Muhtemelen ikinci sorduğum anılar şuan zihninizde canlandı hatta tüm bedeniniz bunu hissetti…

UYUMLANMA

EMDR terapisinin AIP modeli bu örnekte olduğu gibi olumsuz yaşam olaylarına dair bu süreci hayatla uyumlu bir hale getirmektedir. Tabi ki olumsuz anı sıradan geçen bir akşam yemeği haline gelmese bile en azından artık bu anılara takılıp birçok seçeneklerle, umutla dolu yaşamın önündeki engeller kalkmaktadır.

EMDR’de hedef anılara dair geçmiş, şimdi ve gelecek için protokolleri uygulanır. İki yana (Bilateral-sağına ve soluna) uyarılarla ve bazı sözel yönlendirmelerle hedeflenen, geçmişte yaşanan anılara dair duyarsızlaşmanın sağlanması, şimdiki semptomların tedavisi, gelecekte tekrarlayabilecek sorunlara dair kazandığı olumlu düşünce ve duygular ile yeni bakış açısı kazandığı davranışları sergilemesidir. İki yana uyarıdan kastımız, danışan gözünün iki uzak nokta arasında, (sağ-sol) gidip gelmesi, bedenin iki yanına uyarı verilmesi (annelerin yerde ayaklarına yatırdıkları bebelerini sallarken sağ sol tıpışlamasını hatırlayın), iki yanlı ses gibi herhangi biri ya da birlikte uyarıların verilmesidir. Bu süreçte danışan anı, his, duygu, beden duyumu açısından yönlendirilir, çeşitli psikolojik müdahaleler bu süreçte uygulanır.

ÖRNEK UYGULAMA

Bu durumu kendi klinik deneyimimde danışanlarıma şu örnek ile anlatıyorum: “En çok korktuğunuz bir korku filmini hayal edin… Bu filmi karanlık, perdeler çekili, yalnız, ıssız bir yerde izlediğinizi hayal edin… İyice içine dalın… Şimdi bir süre sonra filmi izlerken bedeninizi, hislerinizi, düşüncelerinizi fark edin… EMDR ile ben bu filmi izleme anınıza aradan girip, perdeleri açıp, filmin gerilim müziğini değiştirip “neşeli günler” film müziğini eklediğimi ya da “Hababam sınıfı” film müziğini eklediğimi, korku filmini izlediğiniz ekranın önüne de buzlu bir cam çektğimi hayal edin… Neler değişirdi…?” Gerçekten de birkaç seans sonunda EMDR ile danışanların düşünceleri, hisleri, beden durumları bu örnekte olduğu gibi değişmekte ve tıkanan süreç bir şekilde açılmaktadır. Böylelikle değerleri (hayatta önem verdiği, arzuladığı, süreklilik arz eden ve nitelikleri olan eylemler serisi) doğrultusunda davranması sağlanmaktadır.

EMDR SEKİZ AŞAMA DA UYGULANMAKTADIR.

1- Geçmiş: Danışanın bugün sorunlarının kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir, tedavi planı oluşturulur.

2-Hazırlık: EMDR ile ilgili bilgilendirme yapılır. Çeşitli yöntemlerle EMDR’ye hazırlanır.

3-Değerlendirme: Seans için hedeflenen anıyı temsil eden resim ve bu resim ile ilgili olumsuz düşünceleri, duyguları, bedenindeki hisleri ve istediği olumlu inancı belirlenir.

4-Duyarsızlaştırma: Danışanın odaklanan anının resmine odaklanması istenir, zihinni serbest bırakılır. Bu sıra da iki yanlı yarı verilir. Daha öncede değinildiği gibi aynı zamanda, çift yönlü görsel, işitsel uyarım, çift yönlü dokunma gibi farklı uyarımlardan da yararlanılmaktadır. Belli aralıklarla setler halinde uyarı verilir. danışanın zihninden geçenler sorulur, tüm süreçte danışana rehberlik edilir. Anı ve danışanın kendisi ile ilgili istediği olumlu düşünce ve inançları arasında bağlantı kuruluncaya ve anı daha az rahatsızlık verinceye kadar uyarılar setler halinde sürdürülür.

5-Yerleştirme: Olumlu inanç pekiştirmek amacıyla iki yanlı setler uygulanır.

6-Beden Tarama: Bedeninde herhangi bir his olup olmadığı sorgulanır. Varsa bu his içinde uyarılar verilir.

7-Kapanış: Seans ile ilgili geri bildirimde bulunulur. Seans sonrasında neler olabileceği anlatılır. Süreçte olup bitenlerle ilgili notlar alması istenir.

8-Yeniden Değerlendirme: Geçen seans hakkında geri bildirim alınır. Olumlu bilişlerin yerleşip yerleşmediği kontrol edilir. Seanslar arasında olup bitenler sorgulanır. Diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

Emdr Terapisi İzmir için işleyiş şekli özetle bu şekildedir. Seanslar bu sıra ile devam eder. Geçmiş anılar sadece birer anı fotografları ve film kareleri olarak flu bir şekilde kalırlar. Bunların şimdideki etkileri azalır. Şimdi burada bu anılara harcanan enerji artık umut dolu bir hayata, kıymet verdiği alanlara harcanır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

izmir-psikiyatrist-psikoterapist

İzmir Psikiyatrist Psikoterapist

İzmir Psikiyatrist Psikoterapist için doğru adrestesiniz. Panik Atak, travma sonrası …

Devamını Oku
akademik-calismalar

Akademik Çalışmalar

2010 Erol Almıla, Delibaş Dursun Hakan, Tenekecioglu Irem, Mete Levent (201…

Devamını Oku